J.C.D.


Đấu tranh cho nền văn hóa sự sống

TGM. Raymond L. Burke, D.D., and J.C.D.
Người chuyển dịch: 
Nguyễn Kim Ngân chuyển ngữ

Bài suy tư của Đức Tổng Giám Mục (TGM) Raymond L. Burke, D.D., J.C.D., Chánh Án Toà Án Tối Cao
 
 

[về đầu trang]