D.D.


Đấu tranh cho nền văn hóa sự sống (2)

TGM. Raymond L. Burke, D.D., and J.C.D
Người chuyển dịch: 
Nguyễn Kim Ngân

Bài suy tư của Đức Tổng Giám Mục (TGM) Raymond L. Burke, D.D., J.C.D., Chánh Án Toà Án Tối Cao
 

Đấu tranh cho nền văn hóa sự sống

TGM. Raymond L. Burke, D.D., and J.C.D.
Người chuyển dịch: 
Nguyễn Kim Ngân chuyển ngữ

Bài suy tư của Đức Tổng Giám Mục (TGM) Raymond L. Burke, D.D., J.C.D., Chánh Án Toà Án Tối Cao
 
 

[về đầu trang]