Maria Đinh Thị Vân-Anh


Xung đột và cách giải quyết của người vợ Công giáo khi thành công hơn chồng

Maria Đinh Thị Vân-Anh

(Bài nói chuyện của Bà Maria Đinh Thị Vân Anh,
tại Trung Tâm Mục Vụ - Tổng Giáo Phận Saigon 31-10-2009)
 
 

[về đầu trang]