Alfred Kuen


Bí tích hoà giải 3

Alfred Kuen

Sự sống của Chúa Giêsu sau khi phục sinh không phải là một bản sao đơn thuần hay là một sự tiếp diễn sự sống của người trước khi chết. Đó là một sự sống mới, với những đặc tính mới mẻ và khác biệt...
 
 
BÍ TÍCH HÒA GIẢI

- BA -
SỨC MẠNH SỰ PHỤC SINH CỦA NGƯỜI
Alfred Kuen
 

[về đầu trang]