David Richir


Bí tích hoà giải 2

David Richir

Sự thật giải phóng không phải là một phát biểu tín lý, một khẳng định trừu tượng. Đó là một hành vi cụ thể mà chính Chúa Giêsu đã hoàn thành. Người nói về nó như sau :”Nếu Người Con giải phóng anh em, thì anh em sẽ thật sự tự do” (Ga 8,36).
 
BÍ TÍCH HOÀ GIẢI
- HAI -
 
SỰ THẬT SẼ GIẢI PHÓNG CÁC CON (Ga 8, 31 – 47)
David Richir
 

[về đầu trang]