Lê văn Nhân


Quà vặt lang thang 3 miền

Lê văn Nhân

Con quì lạy Chúa trên trời,
Đã cho con được làm Người VIỆT NAM
Và cho con được ăn tham,
Thưởng thức Quà vặt Lang Thang cả đời,
Kể ra danh sách quá dài,
Món gì cũng khoái lai rai kể hoài,
Chi bằng con gừi theo đây,
Tặng cho bằng hữu một bài xem chơi
Làm cho quí vị mê tơi,
Ẩm thực Hàm Thụ để xơi lem thèm.
Ví rằng ai muốn ăn thêm,

[về đầu trang]