Kim Ngân


Khẩn cấp lên tiếng chống lại dự luật cải cách chăm sóc y tế

Kim Ngân

Chúng ta cần phải khẩn cấp lên tiếng chống lại dự luật cải cách chăm sóc y tế (Healthcare Reform bill) hiện đang được biểu quyết tại Hạ Viện Hoa Kỳ (House of Representatives).
 

[về đầu trang]