Kỷ & Cậy


Chúa biến hình. Con người cũng cần biến hình

Kỷ & Cậy
Lời ngỏ: 

Xin cầu nguyện cho Khóa Nazareth 4. Đồng thời xin Quý Anh Chị giới thiệu ứng viên cho Khóa.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại sự việc biến hình của Chúa Giêsu trên núi, cùng với sự có mặt của hai ông Maisen và Êlia. Trong lúc các ông trò chuyện, Chúa Cha xác nhận Chúa Giêsu là con yêu dấu, luôn làm vừa lòng Ngài và khuyên các ông nên nghe lời Ngài.

Thử thách trong cuộc sống

Kỷ & Cậy
Lời ngỏ: 

Tin tưởng vào Thiên Chúa, thực hành Lời Chúa và nhờ ơn Chúa, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống.
 

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại sự việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ sau khi nhịn đói bốn mươi ngày đêm trước khi bắt đầu sứ mạng rao giảng của Chúa. Ngài bị cám dỗ về miếng ăn, về kiêu ngạo và về danh vọng. Nhưng cuối cùng Ngài đã chiến thắng ma quỉ. Những thử thách mà Chúa Giêsu chịu hôm nay, cũng là những thử thách chúng ta sẽ gặp trong đời sống hằng ngày.

Sống và tuân giữ luật là làm theo thánh ý Chúa

Kỷ & Cậy
Lời ngỏ: 

Không thể chỉ tuân giữ những luật quan trọng mà không để ý đến những luật nhỏ.

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu xác định rỏ ràng Ngài đến không phải để bãi bỏ luật Môi-sen hay lời các ngôn sứ, mà là để kiện toàn.
 

Tám mối phúc thật

Kỷ & Cậy
Lời ngỏ: 

Can đảm sống và thực hành 8 mối phúc thật để được hưởng hạnh phúc không những ở đời sau mà ngay từ bây giờ. 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ và dân chúng về tám mối phúc thật. Ai thực hành những điều này thì sẽ được hạnh phúc đời này và được nước trời ở đời sau. Mà những điều này là những điều nghịch lý đối với quan niệm của con người. Những gì con người cho là bất hạnh thì Chúa Giêsu lại cho là hạnh phúc.

Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng nước trời và chọn bốn môn đệ đầu tiên

Kỷ & Cậy
Lời ngỏ: 

Hãy thay đổi cuộc sống cho phù hợp với Tin Mừng để có được sự sống đời sau.

Bài Tin Mừng hôm nay có hai ý chính: Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng nước trời và chọn bốn môn đệ đầu tiên. Sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị bắt, Chúa Giêsu về Galilê bắt đầu cuộc đời rao giảng của Ngài và để tiếp tục sứ mạng của thánh Gioan Tẩy Giả. Ngài mời gọi mọi người hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Hãy thay đổi cuộc sống cho phù hợp với Tin Mừng để có được sự sống đời sau.

Thư mời dự Tiệc Valentine & mừng Tân Niên

Kỷ & Cậy
Lời ngỏ: 

Dạ tiệc Ngày Tình Yêu (Valentine) và mừng Năm Mới

Mục vụ Gia Đình Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
Giáo Phận Orange

Thiệp Mời
Dự Tiệc Valentine & Mừng Năm Mới

Kính thưa Quý Cha, Quý Vị, Quý Anh Chị.

Nhận ra Chúa trong chúng con

Kỷ & Cậy
Lời ngỏ: 

Xin Chúa hãy giúp chúng con sống và hành động theo những gì Chúa dạy để những người chung quanh nhận ra Chúa trong chúng con. Amen.
 

Kính chào Qúy Cha. Quý Chức, Quý Anh Chị trong ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kytô.
 
Cầu Chúc Quý Cha, Quý Chức, Quý Anh Chị một Năm Mới tràn đầy Hồng ân Thiên Chúa ban.
 
 

Chuẩn bị tâm hồn theo như Chúa muốn

Kỷ & Cậy
Lời ngỏ: 

Chúa giúp chúng con chuẩn bị tâm hồn theo như Chúa muốn, để khi Chúa đến chúng con hân hoan đón mừng. Amen.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại sự việcThánh Gioan Tẩy Giả sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu, xem Ngài có phải là Đấng Cứu Thế mà muôn dân mong đợi không và Chúa Giêsu bảo họ hãy thuật lại cho Gioan những gì đã thấy và đã nghe. Chúa Giêsu đã dùng quyền năng của mình mà thực hiện những điều đó.

Tuyệt diễm an lành: đêm Chúa Sinh

Kỷ & Cậy
Lời ngỏ: 

 

                 
 
 

Chuẩn bị đón Chúa đến

Kỷ & Cậy
Lời ngỏ: 
Chuẩn bị Chúa đến bằng cách thay đổi đời sống, không sống như trước nữa, mà quyết tâm sửa chửa những gì không đúng với luật của Chúa.

Bài Tin Mừng hôm nay, Thánh gioan Tẩy Giả kêu gọi mọi người hãy sám hối để chuẩn bị đón Chúa đến. Chuẩn bị Chúa đến bằng cách thay đổi đời sống, không sống như trước nữa, mà quyết tâm sửa chửa những gì không đúng với luật của Chúa. Nhưng điều quan trọng cần thay đổi chính là quan niệm của chính mình. Quan niệm sai lầm sẽ dẫn đến tư tưởng và hành động sai lầm.

[về đầu trang]