Cao Huy Hoàng


Hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi

Cao Huy Hoàng

Có câu chuyện cổ “Lễ ban tuổi”, rằng: Ngày ấy, Thượng đế tổ chức lễ ban tuổi. Gọi anh lạc đà đến, Ngài nói:
- “Này anh lạc đà, trông anh khoẻ, tôi cho anh sống 30 năm được không?”
- “Hãy cho ít ít thôi, Ngài lầm rồi, thấy khoẻ nhưng hai vai nặng gánh lắm, cực khổ lắm”.
- “Thế được. Tôi cho anh 18 năm tuổi thọ nhé”.
- “Cảm ơn Ngài”.

Tiệc cưới Cana: Bữa tiệc cả một đời người

Cao Huy Hoàng

“Tôi tin rằng, ai đã lãnh nhận Bí tích Hôn Nhân Công Giáo với tất cả lòng thành tín muốn có một gia đình hạnh phúc thật sự, có một tình yêu thật sự... thì tình yêu của họ là một sự thật toàn thiện, một sự thật bền vững.”
 

[về đầu trang]