Khổng Nhuận


Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết

Khổng Nhuận

‘Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?’ (Mt 20 : 6). Nếu Thầy Giêsu hiện ra và hỏi: ‘Sao bạn đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?’ chắc chắn Thầy Giêsu sẽ được nghe hàng loạt những lời biện minh thật hùng hồn chen lẫn tự hào:

Tha bảy mươi lần bảy

Khổng Nhuận

Trích Tin Mừng theo Thánh Mat-thêu 18 : 21-22 : Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng : “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không ?” Đức Giêsu đáp :“Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”

Cách từ bỏ hiệu quả nhất

Khổng Nhuận

Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. (Mt 16 : 24)

 

Trước kia chúng tôi thường hiểu Từ bỏ là:

-Bớt mê ăn uống, rượu chè, hút sách..

-Bớt chửi thề, giận dữ, nói xấu, nói hành…

-Từ bỏ tội lỗi, những quyến rũ bất chính, ma quỉ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi.

Ân Sủng quý hơn Chúa nhiều!

Khổng Nhuận

Tin mừng theo Mat-thêu 14 : 16, Đức Giê-su bảo : “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” 

 

Phép lạ bánh hóa nhiều được các nhà chú giải quy về Bí tích Thánh Thể. 

Một trong những bài chia sẻ về linh mục và Bí tích Thánh Thể: 

Tôi chôn thật sâu kho báu trong thửa ruộng thân xác

Khổng Nhuận

“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.” (Mat-thêu 13: 44)

Vạch mặt Kẻ gieo Cỏ Lùng

Khổng Nhuận

“Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. (Mt 13 : 24 -25)

Hạt giống tốt : thường được hiểu là hạt giống Lời Chúa. Cỏ lùng thường được hiểu là những hạt giống xấu: ích kỷ, gian tham, ghen tuông, nghi kỵ….

Tôi chối Thầy sau mặt thiên hạ

Khổng Nhuận

“Ai chối Thầy trước mặt thiên hạ,
thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy,
Đấng ngự trên trời.” (Mt 10:33)

Sao dám bảo chúng tôi chối Thầy ???

Các vàng tôi cũng chẳng bao giờ chối Thầy trước mặt thiên hạ. Trái lại, tôi đã từng  tôn vinh Ngài rất nhiều lần qua những bài Thánh ca …

Tìm kiếm vé Thiên Đàng

Khổng Nhuận

Trích Tin Mừng Mattheu 6 : 24 - 34
24 “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.

Công phúc: Con số không đỏ chói

Khổng Nhuận

Chuyện xưa kể rằng:

Một linh hồn kia vừa lìa khỏi thế gian, liền bay tới trước tòa Chúa. Chàng ta bước tới TRÌNH DIỆN Đức Giê-su với một vẻ tự tin chen lẫn tự hào. Vừa gặp Ngài, anh ta đã ngẩng cao đầu kể công:
 

Tôi bảo Thầy là ai!

Khổng Nhuận

Trong Lễ thánh Phê-rô và Phaolô, đoạn trích Tin mừng Matthêu 16:13-16 đã khen tặng thánh Phêrô khi ngài long trọng tuyên xưng :

[về đầu trang]