Huy Cận


Tràng Giang… Ngậm Ngùi

Huy Cận

Đọc thơ Huy Cận, người ta thường hay nhắc tới những nỗi buồn nhân thế bao la, với những cảm nhận về một thời xưa cũ trong lịch sử dân tộc hay con người. ....
 

[về đầu trang]