Jean-Francois Pfister


Bí tích hoà giải

Jean-Francois Pfister

Giải phóng nô lệ là một cuộc giải thoát khỏi ách nô lệ. Đối với Kitô hữu,đó là sự giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi. Nảy sinh từ đó một sự gắn kết sâu xa với Chúa Giêsu, Đấng Giải Phóng người ấy và một ước mong chân thành được đi theo Người. Thật là một nghịch lý : tự do đích thực là hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa Kitô!
 

Bí tích hoà giải

Jean-Francois Pfister

Hãy nhớ rằng chúng ta không còn là nô lệ cho tội lỗi nữa và hãy học trao hiến chính chúng nta cho Chúa Kitô. Bởi vì nay chúng ta được giải phóng khỏi nô lệ, hãy ý thức chúng ta tự do trong Chúa Kitô.
 
BÍ TÍCH HOÀ GIẢI
- MỘT –

BIẾT MÌNH TỰ DO, ĐỂ SỐNG TỰ DO
Jean-Francois Pfister*
 

[về đầu trang]