Lm. Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb


Anh giáo – lịch sử và một số điều khác biệt với Công giáo

Lm. Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb

Trong thời gian sắp tới chắc chắn ĐTC và Thánh bộ Đức tin và Phụng tự phải làm việc song song với giáo hội Anh giáo Truyền thống để điều chỉnh những cốt lõi của niềm tin...
 
I. LỊCH SỬ:
 
Giáo hội Công giáo được bắt đầu từ thế kỷ thứ 6 ở Anh quốc, khi Đức Giáo hoàng Gregoriô Cả sai thánh Augustinô sang thuyết phục các tín hữu vùng Celtic tùng phục quyền bính người kế vị các tông đồ...

[về đầu trang]