MĐN


Nguồn gốc hôn nhân gia đình (thơ)

MĐN

Từ thuở tạo Trời lập đất
Thiên Chúa đã dựng nên tất mọi loài:
Trăng sao, tinh tú trên ngai
Chim muông, thú dữ láng lai địa cầu
Sông nước cá lội nông sâu
Hoa cỏ, cây lá, rừng châu, bể vàng
Tối: đêm, sáng: ngày, rằm: trăng
Bốn mùa: xuân, hạ, thu sang, đông tàn
 

[về đầu trang]