Ngọc Lê


Chính trị và Ðỉnh cao trí tuệ (vui cười)

Ngọc Lê

Mời bạn đọc thưởng thức 2 truyện cười do Ngọc Lê sưu tầm: Chính trị và Ðỉnh cao trí tuệ.
 
Chính trị 

[về đầu trang]