Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB


Thánh nữ Terexa Hài Đồng Giêsu

Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB

Vĩ đại trong nhỏ bé, Mạnh mẽ trong yếu đuối
“ Con ngợi khen Cha vì đã mạc khải điều này cho những người bé mọn” (Mt. 11,25)
 

[về đầu trang]