Tâm Giao


Đêm Loan Lý đêm vô tư chén đắng

Tâm Giao

đường Thánh giá đã đi thêm một chặng
đêm bằng lòng làm thân phận theo Thày
đêm Thánh Thần Thái Hà chia lửa đêm nay
đêm gối đầu Tam Tòa thưa Thày còn hòn gạch
đêm lề đường An Truyền lăn mương rãnh
đêm sa mạc lạnh tiếng vạc Vĩnh Long
đêm một mình nước mắt chị Vinh Sơn
đêm Xứ Chày hạt kinh thơm lúa mới
mười bốn chặng là Phục Sinh đang tới

[về đầu trang]