LM Trần Đức Anh OP & Linh Tiến Khải


Đức Thánh Cha viếng thăm mục vụ tại Cộng hòa Tchèque

LM Trần Đức Anh OP & Linh Tiến Khải

PRAHA - Sáng 26-9-2009, ĐTC Biển Đức 16 đã đến Praha, thủ đô Cộng hòa Tchèque (Tiệp) để thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ 3 ngày tại nước này.
 

[về đầu trang]