Đức cha José Ignacio Munilla


Bạn đánh giá các linh mục thế nào

Đức cha José Ignacio Munilla
Người chuyển dịch: 
Peter Nguyễn Minh Trung

PALENCIA, TÂY BAN NHA (ZENIT) - Năm Linh Mục không phải là chuyện nội bộ của hàng giáo sĩ, nhưng là cơ hội tốt để các giáo dân đánh giá và suy ngẫm về những biến cố của đời linh mục. Đức cha José Ignacio Munilla, Giám mục giáo phận Palencia, đã đưa ra bản trắc nghiệm để mọi người có thể tham gia nhận xét các linh mục trong suy nghĩ của mình.

[về đầu trang]