Tư Ngộ/Người Việt


Hà Nội, sắp ra ngõ đụng… “tiến sĩ”

Tư Ngộ/Người Việt

Câu tục ngữ “ra ngõ gặp gái” để chỉ sự xui xẻo bất ngờ. Mai kia nếu ở Hà Nội, người ta phải đổi câu này thành “ra ngõ đụng... tiến sĩ.” Chẳng mấy chốc, tiến sĩ sẽ “bò lổm ngổm như lợn con” đầy Hà Nội.
 

[về đầu trang]