Phaolô Ngô Suốt


Đôi nét suy tư về Linh Mục

Phaolô Ngô Suốt

“Người Linh Mục không thuộc về riêng mình. Người Linh Mục thuộc về Mẹ của của Chúa Giêsu, một lần và mãi mãi Tư Tế và Vật Hiến Tế (Priest-Victim)”. Tôi xin mượn câu cuối cùng kết thúc tác phẫm “Priest is not his own” của Đức cố Tổng Giám Mục Fulton J.

[về đầu trang]