Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, ofm


Hiện tượng Cao Đình Thuyên

Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, ofm

Có lúc tưởng gần như tới đích thì lại phải khựng lại. Nhìn từ bên ngoài, hai vườn hoa tại Toà Khâm Sứ và giáo xứ Thái Hà cho thấy rằng cuộc đấu tranh của tín hữu Công Giáo đã kết thúc bằng thất bại. Nhưng đó là nhìn từ bên ngoài.
 
Lửa bừng lên từ Toà Khâm Sứ
 

[về đầu trang]