Xuân Vũ Trần Ðình Ngọc


Tôi kiếm Ngài

Xuân Vũ Trần Ðình Ngọc

Tôi kiếm Ngài nơi hang cùng ngõ hẻm
Tôi tìm Ngài nơi chợ họp rất đông
Quá nửa đêm cho đến sớm mai hồng
Nơi vạn chài, những chiếc thuyền đánh cá!

Tôi kiếm mãi không thấy Ngài đâu cả
Tôi lần theo quốc lộ đến kinh đô
Cả rừng người đang tranh sống, xô bồ
Tôi hỏi khắp, tung tích Ngài im bặt!

[về đầu trang]