Lm. Giuse Trần Đức Anh OP chuyển ý


Thư của ĐTC Biển Đức 16 về vấn đề giáo dục

Lm. Giuse Trần Đức Anh OP chuyển ý

Thư của ĐTC Biển Đức 16 về vấn đề giáo dục
21-2-2008
Lời giới thiệu:
 
Thứ bẩy 23-2-2008, ĐTC Biển Đức 16 đã gặp 50 ngàn phụ huynh, giáo chức và học sinh Roma tại Quảng trường thánh Phêrô và ngài chính thức trao cho họ lá thư của Ngài về công tác cấp thiết liên quan tới việc giáo dục.
 

[về đầu trang]