Gia đình Nazareth


LỜI NGUYỆN BAN MAI

Gia đình Nazareth

Lạy Thánh Gia, trong thinh lặng sáng sớm nay, con đến xin Thánh Gia sự bình an, đức khôn ngoan, và sức mạnh. Hôm nay, con muốn nhìn đời với đôi mắt yêu thương: Biết nhẫn nại, thông cảm, hiền dịu và tha thứ. Xuyên qua các hình dáng bên ngoài, con muốn nhìn vợ, chồng, con cái chúng con như chính Chúa thấy họ. Như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt, đẹp nơi mỗi tặng ân mà Chúa đã ban cho con.

Gia Đình Nazareth Tổng Kết Sinh Hoạt Năm 2014

Gia đình Nazareth

TỔNG KẾT SINH HOẠT NAZARETH
NĂM 2014
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange
GIA ĐÌNH NAZARETH

Khóa Nazareth

Gia đình Nazareth

Mục Vụ Gia Ðình Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam
Giáo Phận Orange
 
Khóa Nazareth

[về đầu trang]