Hoài Việt - Louis Nguyễn Vĩnh Tường OCDS


Chẳng đợi ngày mai

Hoài Việt - Louis Nguyễn Vĩnh Tường OCDS

Tôi yêu hiên tại bây giờ
Để tôi vui chuốt vần thơ yêu người
Tin rằng Chúa ở trong tôi
Chẳng chi sợ hãi thảnh thơi tâm hồn
Tin yêu hiệp nhất Chí Tôn
Sống hay chết cũng thuộc luôn về Người
Vì Người hằng có đời đời
Không thời quá khứ - không thời tương lai
Thế nên chẳng đợi ngày mai
Chúa là hiện tại vui thay khôn cùng.
 
 

[về đầu trang]