Đặng Thị Kim Dung chuyển ngữ


Lạy Chúa, xin cứu chúng con!

Đặng Thị Kim Dung chuyển ngữ

“Lạy Ngài, chúng tôi sẽ bỏ đi theo ai?
Ngài có những lời đem đến sự sống đời đời.”
(Gio-an 6:68)

Saint Augustine (354-430), Bishop of Hippo (North Africa) and Doctor of the Church. Meditation, ch. 37)

Suy niệm
 
Lạy Chúa, đời con là đại dương mênh mông thường xuyên nổi sóng, mong sao con tìm được sự bình an và yên nghỉ trong Ngài.
 

[về đầu trang]