Thanh Đỗ


Cười mỉm chi...

Thanh Đỗ

Câu đối
Máy bắt trộm
Khác biệt giữa đàn ông và đàn bà
 
 
Câu đối

[về đầu trang]