VP Tòa GM Long Xuyên


Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ vừa tạ thế tại Long Xuyên

VP Tòa GM Long Xuyên

Cáo Phó: Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ vừa tạ thế tại Long Xuyên
VietCatholic News (10 Jun 2009 16:03)
Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô tử nạn và Phục sinh
Tòa Giám Mục Long Xuyên kính báo
 
ĐỨC CHA MICAE NGUYỄN KHẮC NGỮ
Giám Mục Tiên Khởi Giáo Phận Long Xuyên
đã được Chúa gọi về lúc 11g ngày 10 tháng 06 năm 2009, thọ 100 tuổi
 

[về đầu trang]