Lm. Anphong Trần Ðức Phương


Nhân Mùa Giáng Sinh: Tìm hiểu ngày Sinh Nhật của Chúa Giêsu Kitô

Lm. Anphong Trần Ðức Phương

Tại Hoa Kỳ, cứ sau lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) nhiều gia đình và nhà hàng bắt đầu trang hoàng trong nhà, cũng như trước cửa nhà để chuẩn bị vào mùa Lễ Lớn: Đại Lễ Giáng Sinh và Năm Mới sắp tới.
 

Bí Tích Thánh Thể và Hiệp Nhất

Lm. Anphong Trần Ðức Phương

Sự Hiện Diện Thực Sự…
Bí Tích Thánh Thể và đời sống Linh Muc…
Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Hòa Giải…
Bí Tích Thánh Thể và Tình Yêu Hiệp nhất…
Bí Tích Thánh Thể và công cuộc Truyền giáo…
Việc dâng Lễ Ngày Chúa Nhật…
Bí Tích Thánh Thể và Mẹ Maria…
 

[về đầu trang]