Thái Vũ


Linh Mục, Người Là Ai?

Thái Vũ

Nếu hỏi một người không công giáo câu hỏi này thì thông thường câu trả lời sẽ là: Mấy người đi tu sống ở trong nhà thờ.
 
Nếu hỏi một người giáo dân bình thường thì câu trả lời đa phần sẽ rõ hơn một tí: Là cha sở và cha phó ở trong nhà xứ của mình.
 
Đơn giản thế thôi.
 

[về đầu trang]