Quang Huyền, OFM


Quan điểm của Thánh Bonaventura về Thiên Chúa Ba Ngôi

Quang Huyền, OFM

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của đời sống Kitô hữu. Niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi là chìa khóa giúp người tín hữu giải mã các bí mật của ý nghĩa cuộc đời mình trong chiều kích hiện tại và mai hậu.
 

[về đầu trang]