Gioan Trầm Hương


Thánh Tâm Giêsu đang bị lãng quên

Gioan Trầm Hương

Thánh Tâm Giêsu là Trái Tim Thánh tượng trưng cho tình yêu của Đức Giêsu. Điều này hẳn nhiên rồi. Nhưng tôi hỏi bạn nhé: -Để tỏ lòng yêu thương ta, Đức Giêsu đã làm gì?

*Dễ ợt, Chúa đã chịu nạn chịu chết để chuộc tội cho cả thiên hạ.

-10 điểm, chứng tỏ bạn đã thuộc “Bổn đồng ấu” làu như cháo.

[về đầu trang]