Bùi Thu Sơn & Bùi Mai Phương


Khóa Nazareth Tiên Khởi : Một bước tiến mới, một trang sử mới

Bùi Thu Sơn & Bùi Mai Phương

KHÓA NAZARETH TIÊN KHỞI THÀNH CÔNG RỰC RỠ
Bùi Thu Sơn & Bùi Mai Phượng
Thư Ký
 
 
Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa. Sau bao lời cầu nguyện, hy sinh và chuẩn bị, Khóa Nazareth Tiên Khởi đã được khai mạc chiều Thứ Sáu, 22 tháng 5 năm 2009 và bế mạc chiều Chúa Nhật, 24 tháng 5 năm 2009 tại Marywood Center, thành phố Orange, California.
 

[về đầu trang]