Ban Ðiều Hành Gia Ðình Nazareth


Hành Hương Hội Thảo: Mùa Chay, Lãnh Ơn Toàn Xá Năm Thánh

Ban Ðiều Hành Gia Ðình Nazareth

Ban Mục Vụ Gia Đình Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, tổ chức ngày Hành Hương Năm Thánh & Hội Thảo Mùa Chay và nhận lãnh ơn toàn xá. 
 
Ðể chuẩn bị cho ngày vui mừng trọng đại mang lại nhiều hồng ân và ích lợi thiêng liêng trong các gia đình,  trân trọng kính mời Quý Cộng Ðồng Dân Chúa đến tham dự.

[về đầu trang]