Tổng trưởng Thánh Bộ Giáo Sĩ


Tầm quan trọng của đời sống độc thân linh mục

ĐHY Claudio Hummes and Tổng trưởng Thánh Bộ Giáo Sĩ

Các tín hữu giáo dân Công giáo sống bí tích hôn phối và đời hôn nhân một cách trọn vẹn, thánh thiện hơn, là nhờ nhìn vào không chỉ gương sống cầu nguyện, tôn thờ Thánh Thể, yêu mến chuỗi hạt mân côi mà thôi, mà còn - và nhất là - nhìn vào đời sống độc thân của các linh mục.
 

[về đầu trang]