Vũ Ðình Kỷ-Cậy


Chuẩn bị khai mạc Khóa Nazareth

Vũ Ðình Kỷ-Cậy
Lời ngỏ: 

Khóa Nazareth 1, Khóa sinh hoạt đầu tiên của Chương Trình Mục Vụ Gia Ðình thuộc Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange với tư cách là một sinh hoạt Công Giáo Tiến Hành.

Kính thưa Ðức Cha, cha linh hướng và toàn thể quí anh chị.

[về đầu trang]