Giuse Ngô Văn Chữ, S.J.


Câu chuyện bà hàng xóm (1)

Giuse Ngô Văn Chữ, S.J.

Hai vợ chồng kia dọn đến xóm nọ, mới sáng sớm không biết bà già hàng xóm ăn mắm ăn muối gì mà chĩa cái miệng qua nói: “bà vợ mũi tẹt xấu ịch!” Cô vợ bực lắm nhưng ráng nhịn, đến chiều thì cơn bực tăng dần và trở thành giận.

[về đầu trang]