Lm. Jude Siciliano, OP


Luôn kết hiệp với Chúa trong mọi lúc mọi nơi

Lm. Jude Siciliano, OP

Nhiều lúc chúng ta vội vã lấy thức ăn rồi chạy đi. Các hành khách ở phi trường chung quanh tôi đang vội vàng như thế. Ngay cả khi có hai hay ba người cùng đi với nhau, họ vội vã hình như không có thì giờ nói chuyện với nhau. Họ vừa đi vừa ăn để có nghị lực chạy.

Bình đẳng và trung tín trong hôn nhân (Mc 10, 2-16)

Lm. Jude Siciliano, OP

Trong các toà án ngày xưa, khi chưa phát minh máy ghi âm, thì người ta dùng thư ký đặc biệt, ghi chép rất nhanh các lời khai, gọi là nhân viên tốc ký. Sau phiên toà các luật sư muốn dò lại hồ sơ, chỉ cần đọc văn bản ghi nhanh đó, khắc biết đầy đủ chi tiết. Khi tranh đua các trận cầu ở Mỹ, người ta dùng máy ghi ảnh.

Lắng nghe và thực hành Lời Chúa

Lm. Jude Siciliano, OP

"Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm." (1Ga.3,18)

Anh chị em thân mến,

[về đầu trang]