ĐGH Bênêđíctô XVI


Thông Điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi

ĐGH Bênêđíctô XVI
Người chuyển dịch: 
J.B. Đặng Minh An dịch12/25/2011

Anh chị em tại Rôma và trên toàn thế giới thân mến,
Chúa Kitô đã sinh ra cho chúng ta!

Thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi 2010

ĐGH Bênêđíctô XVI

Anh chị em rất thân mến, những người đang lắng nghe tôi nói đây, tại Rôma này và trên toàn thế giới. Tôi hân hoan công bố thông điệp của ngày lễ Giáng Sinh: Thiên Chúa đã hóa thành phàm nhân, Ngài đã xuống trần và cư ngụ giữa chúng ta. Thiên Chúa không còn xa xôi mịt mờ nữa: Ngài là “Emmanuael”, Thiên Chúa-ở-cùng-chúng ta.

Đời sống chứng tá khơi dậy các ơn gọi

ĐGH Bênêđíctô XVI

Ước gì Ngày Thế Giới này một lần nữa có thể mang lại một cơ hội quý báu cho nhiều bạn trẻ để suy nghĩ về ơn gọi riêng của họ...
 
 
SỨ ĐIỆP NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI LẦN THỨ 47
 

Anh em Giám mục và Linh mục đáng kính,
 
Anh chị em thân mến !
 

Các gia đình Kitô giáo là những trường dạy vâng lời và là môi trường cho sự tự do chân chính

ĐGH Bênêđíctô XVI
Người chuyển dịch: 
Phaolô Phạm Xuân Khôi

Lúc 7 giờ sáng ngày 23 tháng 4 năn 2009, ĐTC Bênêđictô cử hành Thánh Lễ tại nguyện đường “Redemptoris Mater - Mẹ Đấng Cứu Thế” ở Vatican. Dưới đây là bản dịch bài huấn từ bằng tiếng Tây Ban Nha của ĐTC.
 
Các bạn thân mến;
 

[về đầu trang]