Vũ Đình Kỷ &Cậy


Một thoáng suy tư về thương yêu – tha thứ

Vũ Đình Kỷ &Cậy
Lời ngỏ: 

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương…

Gia đình Nazareth hãy cất tiếng ngợi khen

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương !

 

Thưa Quý Anh Chị ,

[về đầu trang]