Bùi Ngọc Lê


Em chọn anh

Bùi Ngọc Lê

Em muốn lấy anh kiến trúc làm chồng, nhưng sợ ảnh người hay kẻ vạch.
 
Em muốn lấy anh khí tượng thủy văn rành mạch, nhưng người đâu toàn tính chuyện mây mưa.

Em muốn lấy anh đầu bếp dễ ưa, nhưng rầu ảnh hay đòi nếm trước.
 
Em muốn lấy anh thuế vụ Nhà nước, ngặt ảnh hay đòi xuống đòi lên.

Em hổng chê anh bán vé số nghèo hèn, nhưng sợ ảnh hay cào hay bóc.

[về đầu trang]