Jos_Thong


“Những cảnh tượng này chưa bao giờ từng thấy”

Jos_Thong

Sự thật- Công lý và hoà bình đó là niềm khao khát của toàn thể nhân loạị. Mặc dù, đó là niềm khao khát chính đáng nhưng dường như nó đã trở nên ngạt thở giữa một xã hội đầy dẫy sự gian dối và bất công. Nhưng không phải thế mà ngăn chặn đựợc những bước chân đi tìm SỰTHẬT- CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH.

[về đầu trang]