Trà Mi


Tòa án bịt mồm - Không có công lý và công bằng cho giáo dân Thái Hà

Trà Mi and phóng viên đài RFA

Đến 10 giờ tối cùng ngày, BTV Trà Mi của Ban Việt Ngữ liên lạc được với Luật sư Huỳnh Văn Đông, một trong hai người bảo vệ pháp lý cho các giáo dân Thái Hà tại phiên phúc thẩm ngày 27/3/2009.
 
Sự đoàn kết của giáo dân.
 

Ls. Huỳnh Văn Đông (người ôm hoa) trong vòng vây người hâm mộ.

[về đầu trang]