Nguyễn Hữu Loan


Lời tự thuật của tác giả 1 bài thơ nổi tiếng:Hữu Loan

Nguyễn Hữu Loan

Lời tự thuật của tác giả 1 bài thơ nổi tiếng, Hữu Loan.  Xin mời các bạn đọc lại bài thơ "Màu Tím Hoa Sim", bài thơ nổi tiếng của Nguyễn Hữu Loan, do lời thuật thật cảm động của chính tác giả.
  

[về đầu trang]