BTGH chuyển ngữ và giới thiệu


Bảy lời trên thánh giá

BTGH chuyển ngữ và giới thiệu

Mỗi Mùa Chay Thánh đến, trong Giáo Hội Công giáo có vô số những cuộc tĩnh tâm, vô số những bái viết,bài suy niệm về Mầu Nhiệm Khổ Nạn.
 

Những gì Giáo Hội nói về Ðức Maria

BTGH chuyển ngữ và giới thiệu

Câu nói của Thánh Bênađô “De Maria nunquam satis” (nói về Đức Maria thì chẳng bao giờ cùng), không phải chỉ nói về sự bất lực khi diễn tả về vai trò, địa vị của Mẹ trong mầu nhiệm Nhập Thể và Công Trình Cứu Chuộc, mà vì con cái Mẹ không bao giờ thấy thoả mãn những lời tôn vinh Mẹ, không thể nào diễn tả hết được lòng yếu mến, khát khao hiểu biết và tán dương Mẹ.

Bảy lời trên thập giá

BTGH chuyển ngữ và giới thiệu

Bảy lời nầy - bảy lời tuyệt diệu – đó là những lời của Chúa Giêsu trên Thánh Giá. Chúng cấu thành một cách nào đó, Di Chúc Tinh Thần của Đấng Cứu Độ. Kinh Thánh, đáng kể là trong Thánh Vịnh 22, đã lưu lại kỷ niệm về một số khá lớn những lời đáng ghi nhớ, nếu không phải ở trên môi, ít ra cũng ở trong tim của Đức Chúa đang chịu đau khổ và hấp hối.
 
 

[về đầu trang]