Trần Văn Giang (Sưu tầm)


Nụ Cười Nazareth 2

Trần Văn Giang (Sưu tầm)

Không biết ông phi công trưởng này nhờ người thông dịch nói cái gì (?) mà bà chằng lửa dời ra hàng ghế hạng cá kèo ở đằng sau ngay tức thì.
 
1- Đi máy bay về ăn tết ở Việt Nam
 

[về đầu trang]