Ban Gia Đình Nazareth St. Barbara


Một thoáng suy nghĩ về buổi gặp gỡ tìm hiểu và chia sẻ về gia đình

Ban Gia Đình Nazareth St. Barbara

Buổi chia sẻ của Cộng Đoàn St. Barbara do Ban Gia Đình Nazareth Cộng Đoàn phối hợp và điều khiển chương trình vào chiều thứ sáu lúc 6:30 ngày 27, tháng 2 năm 2009.
 

[về đầu trang]