Đức Ông Linh Tiến Khải


Thần học trong thư gửi giáo đoàn Philipphê

Đức Ông Linh Tiến Khải

Hiệp nhất trong phụng vụ sống động ấy thánh Phaolô và tín hữu Philiphê cũng phải có cùng tâm tình như nhau. Và thánh nhân muốn chia sẻ niềm vui của Ngài với họ và tham dự vào niềm vui của họ. Chính tâm tình này khiến cho cái chết vì Tin Mừng không phải là nỗi buồn mà là niềm vui chan chứa.
 
 
Chương IV
Thần học trong thư gửi giáo đoàn Philipphê
 

Chương IV: Các mầu nhiệm thần học trong thư Philipphê

Đức Ông Linh Tiến Khải

Nền Kitô học của bài thánh ca định nghĩa Đức Giêsu theo ba chiều kích gắn liền nhau: Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa; vì vâng lời Ngài làm người phải chết; do sáng kiến của Thiên Chúa Ngài được đặt làm Chúa vũ trụ.

 
 
 
CHƯƠNG IV
CÁC MẤU ĐIỂM THẦN HỌC TRONG THƯ GỬI GIÁO ĐOÀN PHILIPHÊ
 

Nội dung và các mấu chốt thần học thư gửi Galatha

Đức Ông Linh Tiến Khải

CHƯƠNG II
KẾT CẤU NỘI DUNG VÀ CÁC MẤU ĐIỂM THẦM HỌC THƯ GỬI TÍN HỮU GALÁT
 
CON NGƯỜI THUỘC MỌI THỜI ĐẠI NHƯ ĐÍCH ĐIỂM
CÁC GIÁO HUẤN THẦN HỌC TRONG THƯ GỬI GIÁO ĐOÀN GALÁT
 

Nội dung và các mấu điểm thần học thư gửi tín hữu Galát

Đức Ông Linh Tiến Khải

Có thể chia cấu trúc của thư thành các phần sau đây: Trước hết là phần giới thiệu (1,1-5),  lời dẫn nhập (1,6-10),  việc bênh vực Tin Mừng (,1,11-6,10). Nó gồm phần biện hộ cho sứ mệnh tông đồ của thánh nhân mang tính chất tiểu sử tự thuật (1,11-2,21),  bênh vực giáo thuyết (3,1-5,12),  các hậu qủa luân lý đạo đức (5,13-6,10) và sau cùng là phần kết luận (6,11-18).
 

Thánh Phaolô có đủ lý do để khoe khoang?!!!

Đức Ông Linh Tiến Khải

Trong chương 11 thư thứ II gửi giáo đoàn Côrintô, thánh Phaolô đã phải miễn cưỡng so sánh cuộc sống và các hoạt động của ngài với nhóm thừa sai kitô gốc do thái nói tiếng hy lạp để chứng minh cho thấy ngài không thua kém gì họ, trái lại còn trổi vượt họ rất xa.
 

Tín hữu sống lại thế nào và thân xác phục sinh của họ ra sao?

Đức Ông Linh Tiến Khải

Sau khi chứng minh cho một số tín hữu Côrintô không tin vào sự phục sinh của những người đã chết thấy rằng kitô hữu sẽ được Chúa cho sống lại, trong phần hai chương 15 thư thứ I gửi giáo đoàn này, thánh Phaolô khai triển đề tài các tín hữu sống lại thế nào và thân xác phục sinh của họ ra sao.

[về đầu trang]