Ký Cóp lượm lặt


Nhuộm tóc…

Ký Cóp lượm lặt

11 giờ đêm, nhân viên một tiệm hớt sấy nhuộm tóc đến trình báo sở cảnh sát: có một ông khách đến tiệm ở lì, lại còn la khóc, 11giờ rồi chưa chịu về cho chúng tôi đóng cửa, xin các anh đến gấp giải quyết giùm cho…
 
Cảnh sát lật tức đi theo nhân viên tiệm hớt sấy nhuộm tóc đến hiện trường, thấy cảnh sát đến, ông khách càng la khóc dữ hơn…
 

Tiếng Việt dễ thương qua hai miền Nam-Bắc

Ký Cóp lượm lặt

Bắc bảo Kỳ , Nam kêu Cọ (gọi là Kỳ Cọ)
Bắc gọi lọ, Nam kêu chai
Bắc mang thai, Nam có chửa
Nam xẻ nửa, Bắc bổ đôi
Ôi ! Bắc quở Gầy , Nam than Ốm
Bắc cáo Ốm, Nam khai Bịnh
Bắc định đến muộn, Nam liền la trễ
Nam mần Sơ Sơ, Bắc nàm Nấy Nệ
Bắc lệ tuôn trào, Nam chảy nước mắt
Nam bắc Vạc tre, Bắc kê Lều chõng
Bắc nói trổng Thế Thôi , Nam bâng quơ Vậy Đó
Bắc đan cái Rọ , Nam làm giỏ Tre,

Nụ Cười Nazareth

Ký Cóp lượm lặt

Chưa gặp:
Cảnh sát hỏi cung một tội phạm:
- Anh đã lừa đảo bao nhiêu người rồi ?
- 36 người cả thảy !
- Thế sao trong lời khai ban đầu khi vừa bị bắt, anh chỉ khai có 35 ?
- Vì lúc đó tôi chưa gặp thầy !
 
Hiệu nghiệm:

[về đầu trang]